1755-04-11

sa narodil James Parkinson, britský lekár, v roku 1817 opísal ochorenie centrálnej nervovej sústavy neskôr označovanej ako Parkinsonova choroba. Zomrel v roku 1824.

Komentáre