1907-04-22

sa v Jelenci narodil MVDr. Ivan Brauner, slovenský veterinár, vysokoškolský profesor, akademik, jeden zo zakladateľov slovenskej veterinárnej vedy. Zomrel v roku 1967.