1913-05-01

sa narodil Koloman Berényi, priekopník slovenskej amatérskej astronómie, jeden zo spoluzakladateľov hvezdárne v Humennom. Zomrel v roku 1995.

Komentáre