1933-05-03

sa narodil Anton Hajduk, jeden z najvýznamnejších slovenských astronómov. Zomrel v roku 2005.

Komentáre