2011-05-07

zomrel Milan Mišík, slovenský geológ a vysokoškolský profesor. Vynikal najmä ako odborník v mikrofaciálnej analýze, stratigrafii, sedimentológii, petrografii sedimentárnych hornín ale aj paleogeografii, všeobecnej, štruktúrnej a tektonickej geológii. Narodil sa v roku 1928.