1854-11-05

sa narodil Paul Sabatier, francúzsky chemik. Je nositeľom Nobelovej ceny za chémiu (1913) spolu s V. Grignardom za jeho metódu hydrogenácie organických zlúčenín. Zomrel v roku 1941.

Komentáre