1922-05-13

sa v Levoči narodil RNDr. Ján Bystrický, slovenský geológ, zaberal sa výskumom triasových rias v Západných Karpatoch. Zomrel v roku 1986.

Komentáre