1847-05-14

ustanovili vo Viedni Akadémiu vied, mala 48 členov a matematicko-prírodovedeckú a historicko-filozofickú triedu.

Komentáre