1872-05-14

sa narodil Michail Semionovič Cvet, ruský botanik známy najmä tým, že je zakladateľom chromatografie a zistil dve modifikácie chlorofylu: modrozelenú a a žltozelenú b. Zomrel v roku 1919.

Komentáre