1973-05-14

bola vypustená prvá americká orbitálna stanica Skylab.

Komentáre