1719-05-16

sa v Trnave narodil Ján Purgina, slovenský pedagóg a fyzik. Zomrel v roku 1748.