1922-05-17

sa v Bratislave narodil Ing. RNDr Alexander Tkáč, slovenský fyzikálny chemik, profesor STU, zaslúžil sa o zavedenie infračervenej spektroskopie na Slovensku.