1897-05-24

sa v Tvrdošíne narodil Koloman Novacký, slovenský včelársky odborník a organizátor, zaslúžil sa o rozvoj plemenného chovu včiel. Zomrel v roku 1969.

Komentáre