1921-05-25

sa narodil Vít Bojňanský, slovenský botanik – fytopatológ; zomrel v roku 2009. Zaslúžil sa o zníženie intenzity šírenia mnohých ochorení rastlín. Je autorom 31 monografií a 173 vedeckých prác. V roku 2007 vyšla v anglickom jazyku publikácia Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora, ktorú napísal spolu s dcérou Agátou Fargašovou, obsahuje opis 4678 druhov rastlín vyskytujúcich sa v oblasti Karpát. Ide o prvú publikáciu tohto druhu.

Komentáre