1907-06-01

sa v Boleráze narodil Dr. h. c. prof. Ing. Dr. Techn.
Peter Danišovič, slovenský vodohospodársky projektant, spoluautor vodohospodárskych diel na Slovensku (okrem iných aj Gabčíkova). Zomrel v roku 2011.