1436-06-06

sa narodil Johannes Müller-Regiomontanus, nemecký matematik a astronóm. Ako univerzitný profesor robil astronomické pozorovania v Bratislave už v roku 1467. Svojimi výpočtami pohybov planét ovplyvnil tvorbu heliocentrického systému. Systematizoval trigonometriu a objavil aj piate dokonalé číslo (33 550 336). Zomrel v roku 1476.