1916-06-08

sa narodil Francis Harry Compton Crick, anglický fyzik a biochemik, spoluobjaviteľ molekulovej štruktúry DNA.  28. februára 1953 spolu s Jamesom Watsonom predstavili verejnosti dodnes platný priestorový model dvojitej hélix DNA, v roku 1962 za svoj objav dostali Nobelovu cenu. Zomrel v roku 2004.

Komentáre