1955-06-08

sa v Londýne narodil Tim Berners,  inžinier, počítačový výskumník a profesor na MIT. Pripisuje sa mu vynájdenie World Wide Webu, ktorý navrhol už v roku 1989. 25. decembra 1990 s pomocou ďalších dvoch pánov, zrealizovali prvú úspešnú komunikáciu medzi HTTP klientom a serverom cez internet.

Komentáre