1868-06-14

sa vo Viedni narodil Karl Landsteiner, biológ a lekár.

V roku 1930 mu bola udelená Nobelova cena za fyziológiu a medicínu za výskumy typov ľudskej krvi. Zomrel v roku 1943 v New Yorku.

Komentáre