1925-06-23

sa narodil Oliver Smithies, americký genetik britského pôvodu. V roku 2007 získal Nobelovu cenu za fyziológiu a lekárstvo za výskum v oblasti embryonálnych kmeňových buniek a DNA cicavcov. Zomrel 10. januára 2017.

Komentáre