1821-06-25

sa narodil Pafnutij Ľvovič Čebyšev, nestor ruskej matematiky; preslávila ho práca v oblasti pravdepodobnosti, štatistiky, teórie čísel, mechaniky a analytickej geometrie. Zomrel v roku 1894

Komentáre