1864-06-25

sa narodil Walter Hermann Nernst, nemecký chemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (1920) za jeho prácu v oblasti termochémie. Zaoberal sa elektrochémiou, termodynamikou a fotochémiou. Zomrel v roku 1941.