1806-06-27

sa narodil Augustus de Morgan, britský logik a matematik, zaoberal sa algebraickým vyjadrením problémov formálnej logiky. De Morganove zákony sú ľahko dokázateľné, avšak užitočné pre dôkazy platnosti záverov a pre deduktívne úlohy. Zomrel v roku 1871.

Komentáre