1954-06-27

bola v Obninsku pri Moskve spustená (oficiálne pripojená k rozvodnej sieti) prvá jadrová elektráreň (často nazývaná atómová elektráreň) – technologické zariadenie, slúžiace na premenu jadrovej energie na elektrickú energiu. Na Slovensku sú v prevádzke 2 – Atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach a Atómová elektráreň v Mochovciach.

Komentáre