1899-06-29

sa narodil Carlyle Smith Beals, kanadský astronóm. Venoval sa spektroskopii hviezd a štúdiu medzihviezdnej hmoty. Zomrel v roku 1979.

Komentáre