1916-06-29

sa v Radošovciach narodila RNDr. Ľudmila Pajdušáková, slovenská hvezdárka, v rokoch 1946 až 1953 objavila päť nových komét, v rokoch 1958 až 1979 bola riaditeľkou Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, pričinila sa aj o zavedenie pozorovania a určovania polôh asteroidov, je po nej pomenovaná planétka (3636) Pajdušáková. Zomrela v roku 1979. 

Komentáre