2007-06-30

zomrel prof. Ing. dr.h.c. Jozef Kliment DrSc., slovenský poľnohospodársky odborník, od roku 1961 pedagóg na VŠP v Nitre (od roku 1996 SPU v Nitre). Zaoberal sa hlavne plemenárstvom, selekciou a biológiou hospodárskych zvierat. Narodil sa v roku 1928.

Komentáre