1928-07-06

sa v Malom Záluží narodil Ing. Ján Fuska, slovenský chemik, farmakológ, profesor SVŠT v Bratislave, priekopník modernej farmaceutickej biotechnológie na Slovensku.

Komentáre