1760-07-08

sa narodil Christian Kramp, francúzsky matematik. Vyštudoval medicínu, zaoberal sa aj chémiou, fyzikou a najmä matematikou. Bol prvý, kto pre faktoriál použil označenie n!. Publikoval aj dielo o kryštalografii. Zomrel v roku 1826.

Komentáre