1921-07-14

sa narodil Sir Geoffrey Wilkinson, anglický chemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (1973), dostal ju spoločne s Ernstom O. Fischerom za výskum v oblasti chémie organických kovových zlúčenín sendvičovej štruktúry. Zomrel v roku 1996.

Komentáre