1635-07-18

sa narodil Robert Hooke, anglický vedec so “širokým záberom”. Známy je jeho fyzikálny zákon (Hookov zákon), je mu prisudzované zavedenie pojmu bunka, medzi jeho vynálezy patria:  anemometer, teplomer, univerzálny kĺb, vodováha a iné. Bol tiež architektom; zaujímal sa aj o  astronómiu, skonštruoval zrkadlový ďalekohľad, helioskop určený na pozorovanie Slnka, objavil červenú škvrnu na Jupiteri a z jeho pozorovaní usúdil, že sa planéta otáča. Zomrel v roku 1703.