1923-07-21

sa narodil Rudolph Arthur Marcus, kanadský chemik. Za svoje príspevky k teórii reakcií s presunom elektrónov v chemických systémoch, získal v roku 1992 Nobelovu cenu.

Komentáre