1856-07-24

sa narodil Émile Picard, francúzsky matematik a akademik. Zaoberal sa najmä komplexnou analýzou, diferenciálnymi rovnicami a aplikovanou matematikou, je po ňom pomenovaných viacero matematických viet a konceptov. Zomrel v roku 1941.

Komentáre