1920-07-25

sa narodila Rosalind Elsie Franklinová, anglická biofyzička, biologička a chemička. Mala veľkú zásluhu na objavení a objasnení molekulárnej štruktúry DNA, RNA, vírusov, uhlia a grafitu. Venovala sa výskumu röntgenového žiarenia, viedla aj výskum na poli virológie. Zomrela v roku 1958.

Komentáre