1958-07-25

sa narodil Alex Filippenko, americký astrofyzik, jeho výskum sa zameriava na supernovy a aktívne galaxie vo viditeľnej, ultrafialovej a infračervenej časti spektra; vyvinul a prevádzkuje Katzmanov automatický teleskop – KAIT, plne robotizovaný teleskop na hľadanie supernov.