1957-07-29

zriadila OSN vo Viedni Medzinárodnú agentúru pre atómovú
energiu (IAEA).

Komentáre