1912-07-31

sa narodil Andrej Reiprich, slovenský pedagóg, entomológ – lepidopterológ (náuka o motýľoch); rozsiahly výskum robil v NP Slovenský raj, v Pieninskom NP, v TANAP i v NAPANT. Zaoberal sa tiež ochranárskou a publikačnou činnosťou. Jeho zbierky sa nachádzajú v SNM i v Múzeu Spiša. Zomrel v roku 2002.