1882-08-01

sa začal prvý Medzinárodný polárny rok.

Komentáre