1777-08-02

vydala panovníčka Mária Terézia nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii pod názvom Ratio educationis; dokument v osvietenskom duchu po prvýkrát vyslovil zásadu všeobecnej školskej povinnosti (dochádzky do ľudovej školy.)

Komentáre