1926-08-03

sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie Radiojournalu z Bratislavy.

Komentáre