1874-08-05

sa narodil Hynek Albrecht, český amatérsky entomológ – lepidopterológ, pôsobil dlhé roky aj na Slovensku. Jeho zbierka motýľov je od roku 1934 uložená v Národním muzeu v Prahe. Zomrel v roku 1933.

Komentáre