1897-08-06

sa narodil MUDr. Josef Charvát, český lekár-internista, profesor Karlovej univerzity v Prahe, akademik, zakladateľ česko-slovenskej endokrinológie. Zomrel v roku 1984.

Komentáre