1950-08-11

sa narodil Steve Wozniak, americký počítačový inžinier, filantrop, publicista, zakladateľ Apple Computer. Prisudzuje sa mu zásluha za uvedenie počítačov do domácností.