1826-08-13

sa narodil objaviteľ fonendoskopu René Théophile Hyacinthe. Zomrel 17. 2. 1781.

Komentáre