1744-08-16

sa narodil Pierre Méchain, francúzsky astronóm, má veľkú zásluhu v štúdiu deep sky objektov a komét. Zomrel v roku 1804. (Deep sky je termín používaný v amatérskej astronómii na opis prevažne slabých objektov mimo slnečnej sústavy, ako sú napríklad hviezdokopy, hmloviny alebo galaxie; tieto objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti od stoviek do miliárd svetelných rokov od Zeme. Najznámejší katalóg deep sky objektov, zahŕňajúci niektoré najjasnejšie, sa nazýva Messierov katalóg.)

Komentáre