1909-08-21

sa narodil Nikolaj Nikolajevič Bogoľubov, ruský matematik a teoretický fyzik, zaoberal sa hlavne kvantovou teóriou poľa, kvantovou štatistickou mechanikou a dynamickými systémami. Pracoval aj vo variačnom počte, či v oblasti diferenciálnych rovníc. Zomrel v roku 1992.

Komentáre