2007-08-21

zomrel Doc. PhDr. Ján Dekan, DrSc., slovenský archeológ a historik, umenovedec, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ a publicista. Zaslúžil sa o rozvoj archeológie a umenovedy na Slovensku. Narodil sa v roku 1919.