1923-08-23

sa narodil Edgar Frank Codd, britský informatik, ktorý sa preslávil kľúčovými príspevkami v teórii relačných databáz. Počas práce pre IBM vytvoril relačný model riadenia databáz. Podieľal sa na vývoji prvých počítačov a vynašiel techniku zvanú multitasking, ktorá umožňuje spustiť niekoľko programov naraz. Zomrel v roku 2003.

Komentáre