1906-08-28

sa narodil MUDr. František Švec, slovenský lekár-farmakológ, profesor LF UK v Bratislave. Zomrel v roku 1976.

Komentáre