1919-08-28

sa narodil Godfrey Newbold Hounsfield, anglický inžinier; spolu s A. Cormackom získali Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu (1979) za za svoj podiel na vývoji počítačovej tomografie. Je po ňom pomenovaná tzv. Hounsfieldova jednotka (HU), bezrozmerné číslo, ktoré kvantifikuje stupeň absorpcie rtg žiarenia látkou pri vyšetrení počítačovou tomografiou. Vzduch má hodnotu -1000 HU, voda 0 HU. Zomrel v roku 2004.

Komentáre